Chia sẻ, mua bán trao đổi kiến thức, theme, plugin Wordpress

Hướng dẫn sử dụng Sypex Dumper để restore database

0

1)Truy cập  http://sypex.net/en/products/dumper/downloads/ và down bản backup mới nhất

Hoặc http://sypex.net/files/SypexDumper_209.zip

2) Giải nén file vừa down về và up lên host có database cần restore

3)  Up file database vào thư mục backup (trong thư mục mà bạn vừa up lên,ngang hang với file cfg.php)

4) chạy http://domain/sxd/  đăng nhập bằng tài khoản hosting -> Import database

Database (Schema): chọn database cần restore

File:                            : database dung để restore(file mà bạn vừa up vào thư mục backup)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.