Chia sẻ, mua bán trao đổi kiến thức, theme, plugin Wordpress

Hướng dẫn sử dụng Email trên Hosting Windows

0

I) Tạo Email

Đầu tiên đăng nhập vào link : https://w02.hostvn.net:8443

Chọn vào phần Email

Sau đó

 

 

II) Forward Mail

Chọn Mail cần cấu  hình :

Điền thông tin email cần forward :

III) Auto-Reply Mail

Chọn vào phần Auto-Reply trong  usermail:

IV) Antivirus

Chọn vào phần Antivirus như ảnh dưới:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.