Chia sẻ, mua bán trao đổi kiến thức, theme, plugin Wordpress

Bảo mật website bằng .htaccess phần 2

Như bài viết trước có nói đến bảo Bảo mật website bằng .htaccess giờ mình viết tiếp phần này để hướng dẫn các bạn dùng .htaccess để bảo mật thêm cho website của bạn Cách Chmod file an toàn thông thường khi bạn upload file lên hosting…